OPDRACHTGEVER

Niet alle bedrijven en particulieren betalen hun rekening binnen de gestelde termijn. Soms gebeurt dat uit nonchalance, soms zeer bewust. Deurwaarderskantoor Busscher weet hoe met uw debiteuren om te gaan. Wij kennen alle denkbare problemen en zijn uitstekend in staat om u te adviseren over het voorkomen van lang openstaande rekeningen en andere problemen met debiteuren.

WERKWIJZE

Na ontvangst van de incasso-opdracht wordt de debiteur door ons aangemaand voor het factuurbedrag, eventuele renten en incassokosten. Indien onmiddellijke betaling volgt naar aanleiding van onze sommatie en ingebrekestelling, ontvangt u van ons binnen een week na betaling de afrekening van het factuurbedrag en de rente.

Blijft de debiteur ook na aanmaning van ons in gebreke dan bestaat de mogelijkheid tot dagvaarding van de debiteur over te gaan voor de rechter. U beslist dit zelf. Wanneer wij er niet in slagen een vordering buiten de rechter om te incasseren en u besluit om niet tot rechtsmaatregelen over te gaan, dan ontvangt u van ons een nota voor de gemaakte kosten en sluiten wij de zaak.

DIENSTVERLENING

Deurwaarderskantoor Busscher biedt een breed scala van diensten aan, waaronder uiteraard de ambtelijke dienstverlening; het betekenen van exploiten, rolwaarneming, executie, beslagleggingen, verkopingen, ontruimingen en het opmaken van proces-verbalen.

Naast deze ambtelijke werkzaamheden kunnen wij u ondersteunen bij onder meer het incasseren van vorderingen, huurgeschillen, arbeidszaken, bemiddeling, taxaties & veilingen en bij schuldhulpverlening.

WERKGEBIED

Deurwaarderskantoor Busscher is niet alleen uw regionale partner in de Kop van Overijssel, ook landelijk kunnen wij u van dienst zijn. Wij hebben een netwerk van deskundige collega-deurwaarders waar wij intensief mee samenwerken.

U kunt dus bij ons terecht voor kwesties van Groningen tot Maastricht. En door diverse verdragen houden onze werkzaamheden niet op bij de grens en kunnen wij ook bij internationale kwesties adviseren.

HUURINCASSO OP MAAT

Wij zijn al jaren gespecialiseerd op het gebied van huurincasso en werken voor een groot aantal vastgoedcorporaties. De juiste aandacht voor de huurder is het speerpunt in de door ons ontwikkelde systematiek. Als verhuurder dient u enerzijds zuinig te zijn op uw huurders, aan de andere kant dient het geen bron van ergernis te zijn. Wij verzorgen het gehele traject van eerste aanmaning tot het voeren van een gerechtelijke procedure. Na een eventuele ontbinding van de huurovereenkomst kunnen wij onder toezicht van onze deurwaarder de woning leeg en schoon opleveren.

VOORBEELDBRIEVEN & STICKERS

Voorbeeldbrieven
Herinneringsbrief
Aanmaningbrief

Incassostickers
Vraag via het contactformulier de Busscher Incassostickers aan. Plak deze stickers op uw openstaande facturen en verstuur ze naar uw opdrachtgever. Op deze stickers staat dat de ontvanger tot betaling moet overgaan, omdat de vordering anders uit handen wordt gegeven aan Gerechtsdeurwaarders Busscher.

TARIEVEN

Wij brengen onze incassokosten (de buitengerechtelijke kosten) in rekening bij uw debiteur. Onze tarieven sluiten aan bij de vastgestelde richtlijnen, genaamd Rapport voorwerk 2. Download de incasso-calculator om de exacte kosten te berekenen.

Ambtshandelingen
Voor ambtshandelingen (gerechtelijke kosten) zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Een overzicht voor de tarieven in 2011 en 2012 vindt u hier.

Griffierecht
Griffierecht is de bijdrage aan de kosten van de rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt. Het moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient. Een overzicht van de kosten vindt u hier.

Juridische advies
Advisering op het gebied van het diverse juridische vraagstukken berekenen wij op basis van uurtarieven. Deze tarieven variëren van € 75,- tot € 150,- per uur en zijn afhankelijk van de complexiteit, kennis en ervaring van de in te zetten medewerker, mogelijk resultaat en draagkracht. Het eerste gesprek is kosteloos.

ONLINE DOSSIER-INZAGE

Als opdrachtgever kunt u bij ons kosteloos toegang krijgen tot onze online dossier-inzage voor informatie over uw dossiers die bij ons in behandeling zijn.

Via deze link kunt u door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen en de laatste status van het dossier inzien.