Ons uitgangspunt is dat uw wederpartij onze kosten voldoet.
De Wet Incassokosten (WIK) bepaalt hoeveel incassokosten u bovenop het factuurbedrag in rekening mag brengen als een klant niet betaalt. Dit zijn de vaste kosten voor het incasseren van de factuur.
Voor uw zakelijke klanten geldt dat u naast de verplichte incassokosten ook de extra kosten uit uw algemene voorwaarden in rekening mag brengen. Wilt u de maximale incassokosten berekenen? Download gratis de incasso-calculator om de exacte kosten te berekenen en een voorbeeld sommatie.

Ambtshandelingen
Voor ambtshandelingen zijn er vaste tarieven. Deze tarieven worden jaarlijks aangepast in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders.

Griffierecht
Griffierecht is de bijdrage aan de kosten van de rechtspraak als iemand een gerechtelijke procedure instelt. Het moet vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient.

Juridische advies
Advisering op het gebied van het diverse juridische vraagstukken berekenen wij op basis van uurtarieven. Deze tarieven variëren van € 75,- tot € 150,- per uur en zijn afhankelijk van de complexiteit, kennis en ervaring van de in te zetten medewerker, mogelijk resultaat en draagkracht. Het eerste gesprek is kosteloos.