Nieuw model Incassodagvaarding

april 13, 2022

In december is de nieuwe incassodagvaarding door de Rechtspraak, de Hogeschool Utrecht en de KBvG aan de KBvG-leden geïntroduceerd.

Op onderstaande website is het model te raadplegen.

https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Kanton/Paginas/model-incassodagvaarding-consumenten.aspx