Indexering Btag en interne kostprijzen per 1 januari 2022

december 30, 2021

Met ingang van 1 januari 2022 zullen de Btag-tarieven en de interne kostprijzen geïndexeerd worden met 4,88%. Het Btag-overzicht is daarop aangepast en op de website gepubliceerd.