WIK, wat is WIK

maart 21, 2019

WIK, wat is WIK ?

WIK staat voor Wet incassokosten.
Dit wordt ook de zogenaamde  ‘’veertien dagen brief’’ genoemd.

Wanneer geldt de WIK?

De WIK geldt met name in consumentenincasso’s. De WIK is dan namelijk dwingend recht.

Als de consument niet tijdig betaald dan gelden er twee vereisten. Allereerst moet de consument in verzuim zijn geraakt. Een ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn voor betaling wordt gesteld is in dat geval vaak de hoofdregel. Na het verzuim moet de consument nog eens veertien dagen de tijd worden gegund om alsnog te betalen. Dit is de ‘’ veertiendagen brief’’ Deze veertiendagen brief moet schriftelijk gebeuren. In de brief moet aangegeven worden wat de gevolgen zijn als er niet wordt betaald en welk bedrag dan aan incassokosten verschuldigd zijn.

De consument moet dus eerst gewaarschuwd worden alvorens de incassokosten daadwerkelijk verhaald kunnen worden.

Incassokosten

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald door de hoogte van de netto vordering.

WIK Staffel:

Belang van de zaak Tarief buitengerechtelijke
kosten
Opmerking
€ 0 – € 2.500 15% Met een minimum van € 40,–
€ 2.501 – € 5.000 10%
€ 5.001 – € 10.000 5%
€ 10.001 – € 200.000 1%
Over het meerdere 0,5% met een maximum van € 6.775

 

Wilt u de maximale incassokosten berekenen? Download de gratis incasso-calculator om de exacte kosten te berekenen.

Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons op nemen.