Wettelijke deurwaarderstarieven, BTAG 2018

februari 13, 2018

Het tarief wat de gerechtsdeurwaarder voor een ambtshandeling, aan degene tegen wie de ambtshandeling is gericht is wettelijke vastgesteld. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Via onderstaande link kunt u de tarieven per jaar bekijken.

https://www.kbvg.nl/4311/besluit-tarieven-ambtshandelingen-gerechtsdeurwaarders

Uiteraard zijn wij graag bereid u het een ander toe te lichten.