Positief toetsingsverslag

november 16, 2022

Op 15 november 2022 heeft Busscher Gerechtsdeurwaarders een positief toetsingsverslag ontvangen ten aanzien van de Normen voor Kwaliteit van de
Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Het positieve toetsingsverslag heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 21.5 van het Reglement
KBvG Normen voor Kwaliteit, een geldigheidsduur van twee jaar.