Informatie omtrent het Coronavirus

maart 18, 2020

Naar aanleiding van de maatregelen zoals die zijn aangekondigd door het kabinet willen wij u graag op de hoogte brengen van de gevolgen. Deze informatie wordt afhankelijk van de maatregelen regelmatig geupdate.

Bezoek – Het kantoor is tot nader orde gesloten voor bezoekers. Wij blijven zowel telefonisch en via e-mail goed bereikbaar.

Ambtshandelingen – De meest gestelde vraag is wel of wij ons ambtelijk werk nog mogen en kunnen blijven uitvoeren. Ambtelijke verplichtingen gelden onverkort. Dat wil dus ook zeggen dat de ministerieplicht geldt en dat exploten op de reguliere wijze betekend moeten worden. Dit wordt pas anders als de minister een noodverordening uitvaardigt. bij een betekening van een exploot zal – op voorspraak van de KBvG – niet langer worden getracht dit in persoon te doen, doch zullen wij het exploot onder verwijzing naar de maatregelen omtrent het Coronavirus achterlaten
in een gesloten envelop.

Rechtbanken – In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de Rechtspraak besloten vanaf dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges te sluiten. Urgente zaken gaan wel door. Een aantal vragen en antwoorden zijn te vinden op www.rechtspraak.nl.

Betalingen – U kunt tijdelijk geen betaling doen op ons kantoor. Kunt u onverhoopt niet betalen, of lukt het niet om de afspraken na te komen door de coronacrisis, neemt u dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.