Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt!

november 15, 2016

ACM zet de volgende stap (in oneerlijke incassopraktijken)
Naar aanleiding van de vele meldingen van consumenten met problemen, hebben het Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek gedaan naar de incassosector. Zij concluderen dat vele incassobureaus zich niet aan de regels houden. Onder het motto ‘Incasso? Betaal, maar alleen als het klopt’ willen de beide organisaties de consument weerbaarder maken tegen onterechte, te hoge of agressieve incasso’s. ACM is vandaag (15 november 2016) een voorlichtingscampagne gestart om de consument weerbaarder te maken tegen oneerlijke praktijken in de incassobranche.

BRON:

Autoriteit Consument en Markt. (2016, 15 november). ACM zet volgende stap in aanpak oneerlijke incassopraktijken. Geraadpleegd van https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/16559/ACM-zet-volgende-stap-in-aanpak-oneerlijke-incassopraktijken/