Feestdagen en de ATW

december 23, 2019

In beginsel mag een deurwaarder op maandag tot en met zaterdag tussen 07.00 uur en 20.00 uur exploten uitbrengen of andere ambtshandelingen verrichten.

Op zondagen, algemeen erkende feestdagen en dagen die gelijkgesteld zijn aan feestdagen mag een deurwaarder geen ambtshandelingen verrichten.

Naast de erkende feestdagen zijn er een aantal dagen gelijkgesteld hiervan.
Dit jaar is 27 december 2019 ook aangesteld als gelijkgestelde dag. Ons kantoor is op deze dag alleen voor “spoed” zaken telefonisch bereikbaar op het mobiele nummer van een van de gerechtsdeurwaarders.