Explootvrije dagen 2018

november 2, 2018

In Artikel 64 lid 2 Rv is bepaald dat een deurwaarder geen exploot mag doen op een zondag of op een algemeen erkende feestdag.

Bij Koninklijk Besluit worden jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag, derhalve zijn ook deze dagen explootvrij.

Komende explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet en Koninklijk Besluit zijn:

  • 24 december 2018;
  • 25 en 26 december 2018;
  • 31 december 2018;
  • 1 januari 2019

Op deze dagen mogen wij derhalve geen exploten uitreiken. Wij verzoeken u vriendelijk om hier – voor zover mogelijk – rekening mee te houden bij het aanleveren van uw opdrachten.